οδηγός εγκατάστασης

Οδηγός εγκατάστασης Virtualmin σε Debian

Όπως έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, το Virtualmin είναι ένα πλήρες διαχειριστικό panel. Θα ασχοληθούμε με την αρχική εγκατάσταση βήμα προς βήμα και θα αναλύσουμε κάποια σημεία σχετικά με την ασφάλεια.
Subscribe to RSS - οδηγός εγκατάστασης