fast and secure web hosting. from a simple website to a highly visited e-shop  

Όροι χρήσης

Η Hostdog αποτελεί διαδικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών και λειτουργεί υπό την εταιρεία παροχής υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου Νικόλαος Ι. Στεφανής με ΑΦΜ 113852827 και ΔΟΥ 'ΣΤ Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 9, Θεσσαλονίκη.

Οι όροι που παραθέτονται παρακάτω έχουν νομική ισχύ ιδιωτικού δικαίου και μπαίνουν σε εφαρμογή με την έναρξη ή ανανέωση παροχής υπηρεσιών της Hostdog στους πελάτες της. Ο εκάστοτε πελάτης κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Hostdog υποδηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους χρήσης τους έχει κατανοήσει, τους αποδέχεται και συμμορφώνεται με αυτούς.

Δεδομένα (παράνομη χρήση)

Ο πελάτης αποδεχόμενος τους όρους συμβολαίου της Hostdog συμφωνεί ότι δε θα χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της για την αποστολή, συλλογή ή αποθήκευση:

 • υλικού που αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και των διατάξεων της περί κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος (copyright),
 • πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού υλικού,
 • υλικού που να περιέχει και να προωθεί ρατσιστικές ιδέες, φυλετικές, κοινωνικές, θρησκευτικές ή και εθνικές διακρίσεις,
 • απόρρητων προσωπικών (,) ή εταιρικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων,
 • υλικού που να προσβάλλει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα τρίτων,
 • υλικού που να προωθεί, να ενθαρρύνει ή και να προτρέπει την τέλεση αξιόποινων - πράξεων όπως παιδική πορνογραφία, διακίνηση ναρκωτικών κ.α.
 • υλικού που να προκαλεί οποιασδήποτε φύσης βλάβη ή παρενόχληση σε ανήλικους,
 • δεδομένων, προγραμμάτων, ιών, αρχείων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την καταστροφή, βλάβη ή διακοπή λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • μαζικών και ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam emails) χωρίς τη συγκατάθεση ή αίτηση των αποδεκτών. Η Hostdog διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ποια ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται spam emails και ποια όχι.

Ακόμα δεν επίτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες:

 • IRC
 • Tor

Οποιαδήποτε αθέτηση ή αμέλεια των παραπάνω όρων δίνει στη Hostdog το δικαίωμα να αναστείλει, να διακόψει ή και να διαγράψει, τερματίσει, ακυρώσει ακόμα σελίδες ή αρχεία που έχει αναρτήσει ο πελάτης στο διαδίκτυο μέσω των διακομιστών της. Δίνει επίσης το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων και της δραστηριότητας του χρήστη σε αρμόδιες δικαστικές ή εκτελεστικές αρχές.

Κατάχρηση πόρων

Ο κάθε διακομιστής φιλοξενεί ένα περιορισμένο αριθμό λογαριασμών στους οποίους αναλογεί ένα ποσοστό πόρων χρήσης έτσι ώστε ο διακομιστής να λειτουργεί εύρυθμα και ποιοτικά. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πόρων που του παρέχει η Hostdog με τέτοιο τρόπο και στο ποσοστό που του αναλογεί ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο ή υπερφορτώνει τους διακομιστές (servers). Πρέπει επίσης να μην καθιστά δυσχερή και ανασφαλή τη χρήση των servers για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που ενδεχομένως να φιλοξενούνται σε αυτόν. Προς αυτή την κατεύθυνση ο πελάτης:

 • οφείλει να ελέγχει τακτικά τον όγκο του αποθηκευτικού χώρου που καταλαμβάνει με το λογαριασμό του (account) στους σκληρούς δίσκους του server έτσι ώστε να μην φτάνει στα όρια που αναλογούν στο λογαριασμό του με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσλειτουργίες σε αυτούς.
 • πρέπει να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί προγράμματα προστασίας του λογισμικού του και να αποφεύγει τα κενά ασφάλειας
 • πρέπει να αποφεύγει την αποστολή μηνυμάτων σε υπέρογκες λίστες παραληπτών.

Επιπλέον για λογαριασμούς Shared Hosting ισχύουν και οι παρακάτω περιορισμοί. Ο πελάτης:

 • πρέπει να αποφεύγει την υπερφόρτωση του συστήματος χρησιμοποιώντας κώδικα προγραμματισμού και εφαρμογές που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ
 • απαγορεύεται να εγκαθιστά και να εκτελεί προγράμματα που "τρέχουν" στο "παρασκήνιο" του server (background processes) ή να αναρτά συνδέσμους (links) προς άλλους διακομιστές ή λογαριασμούς
 • οφείλει να αναγνωρίσει ότι ο χώρος που του παρέχει η Hostdog προορίζεται μόνο για την κατασκευή και φιλοξενία της ιστοσελίδας του και όχι για το ανέβασμα (upload), το κατέβασμα (download) ή την αποθήκευση δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας (storage server, video server) και διασυνδέσεις περιεχομένου από εξωτερικά domains (hot linking).

Στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει κατάχρηση πόρων με αποτέλεσμα να προκαλεί προβλήματα στους λογαριασμούς πελατών που φιλοξενούνται στον ίδιο διακομιστή ή να τους θέτει σε επικινδυνότητα, η Hostdog διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά το λογαριασμό του. Η διακοπή αυτή θα διενεργείται κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη και θα ισχύει μέχρις ότου αυτός διορθώσει το πρόβλημα κατανάλωσης πόρων και την επαναφέρει σε επιτρεπτά όρια.

Επικοινωνία

Από τη στιγμή που ο πελάτης αποφασίσει να προβεί σε αίτηση συνεργασίας με τη Hostdog, είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email). Ο πελάτης εγγυάται για την εγκυρότητα των στοιχείων και αναλαμβάνει την ενημέρωση της εταιρείας για οποιαδήποτε μεταβολή αυτά υποστούν. Η Hostdog χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη έτσι ώστε να τον ενημερώνει και να τον πληροφορεί για θέματα που αφορούν στο λογαριασμό του (λήξη - ανανέωση λογαριασμού, αναβαθμίσεις λογισμικού κ.α.). Γι αυτό το λόγο ο πελάτης οφείλει να ελέγχει συχνά και τακτικά το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Ασφάλεια

Η Hostdog αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εγκατάστασης και χρήσης δικλίδων ασφαλείας για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων αλλά και τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών. Για αυτό το σκοπό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει υιοθετήσει όλες τις σύγχρονες μεθόδους ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις διαδικτυακές τις υπηρεσίες. Εξάλλου, οι διαδικτυακές συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της Hostdog διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Για την προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του πελάτη αλλά και τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών η Hostdog έχει φροντίσει

 • ο κάθε πελάτης να έχει αποκλειστική πρόσβαση στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του με την έκδοση και χρήση Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας. Ο κωδικός αυτός έρχεται σε αποκλειστική γνώση του πελάτη και δε διατηρείται αντίγραφο του σε κανένα ηλεκτρονικό σύστημα της Hostdog. Η γνωστοποίηση του κωδικού στη Hostdog γίνεται μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμήσει για λόγους υποστήριξης.
 • απόκρυψη και φύλαξη προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των συναλλαγών που της παρέχει ο πελάτης
 • πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των συναλλαγών μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
 • δυνατότητα παρουσίασης στον πελάτη, των πληροφοριών και δεδομένων που διατηρεί για τον ίδιο, όποτε αυτό ζητηθεί

Ο πελάτης από τη μεριά του οφείλει να χειρίζεται όλα τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τους κωδικούς που του παρέχει η Hostdog με σύνεση και να μη τα αποκαλύπτει σε τρίτους.

Εξασφάλιση & αποζημίωση

Στην περίπτωση που η δραστηριότητα, το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που προσφέρει ο πελάτης μέσω των υπηρεσιών της Hostdog εγείρουν ποινικές διαδικασίες, είτε κατά της εταιρείας είτε κατά τρίτων, τότε ο πελάτης υποχρεούται να την υπερασπιστεί έναντι του δικαστηρίου, να την προστατέψει από κάθε κίνδυνο, δυσφήμιση, απώλεια, βλάβη, κύρωση ή ευθύνη. Στο βαθμό που η δράση του πελάτη εγείρει ποινικές διαδικασίες τότε αυτός υποχρεούται επίσης να καλύψει οικονομικές δαπάνες όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα και τις αποζημιώσεις που πιθανώς της επιβληθούν.

Ανανέωση υπηρεσιών

Η ανανέωση των υπηρεσιών γίνεται αυτόματα από τη Hostdog εφόσον έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό και ο πελάτης δεν έχει εκφράσει την επιθυμία του για διακοπή της υπηρεσίας. Ο πελάτης οφείλει να μεριμνά για την εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού ανανέωσης υπηρεσιών και να φροντίζει αυτή να γίνεται τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας. Μη έγκαιρη καταβολή του ποσού ανανέωσης ονόματος (domain), ενδέχεται να οδηγήσει στην κατοχύρωση του ίδιου ονόματος από κάποιον τρίτο. Στην περίπτωση αυτή η Hostdog δε φέρει καμία ευθύνη αδυναμίας ανανέωσης ονοματοδοσίας.

Κατασκευή - φιλοξενία ιστοσελίδων

Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή ή τη δημοσίευση ιστοσελίδων και να παραδίδει το υλικό του λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση. Ο πελάτης δε δικαιούται, επίσης, να αιτείται από τη Hostdog την παροχή γνώσεων ή/και υπηρεσιών έτσι ώστε να καταστεί το υλικό του λειτουργικό. Η Hostdog δεσμεύεται να προσφέρει τεχνική και γνωστική υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει και όχι για την κατασκευή ή διαχείριση ιστοσελίδων. Εφόσον ο πελάτης έχει ανάγκη από περαιτέρω υποστήριξη, η Hostdog ενδέχεται να την παρέχει. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Hostdog και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει ούτε υποχρεώνει την εταιρεία να παρέχει επιπλέον υποστήριξη στο μέλλον.

Περιεχόμενο πληροφοριών

Ενώ η Hostdog καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβείς και ενημερωμένες, εντούτοις, δε δύναται να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των διακομιστών της. Συνεπώς δε μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τη φερεγγυότητα προσώπων ή εταιρειών με τις οποίες ο πελάτης ενδέχεται να συνάψει συμφωνίες. Η Hostdog δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη υποστεί ο πελάτης ή όσοι συναλλάσσονται με αυτόν και που προκύπτει από πληροφορίες που διακινήθηκαν μέσω των διακομιστών της Hostdog.

Τιμολόγηση

Για να επικυρωθεί οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσίας πρέπει πρώτα να αποπληρωθεί προκαταβολικά. Η Hostdog δρομολογεί την παροχή των υπηρεσιών της εφόσον επιβεβαιωθεί για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της στον πελάτη η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τον τιμοκατάλογο της αυξάνοντας ή μειώνοντας τις τιμές. Σαφώς, οι μεταβολές αυτές δεν επιβαρύνουν τον πελάτη ο οποίος καλείται να καταβάλει το ποσό που που ίσχυε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του. Οποιαδήποτε νέα υπηρεσία δεν αντικαθιστά παρόμοιες προϋπάρχουσες χωρίς την αίτηση του πελάτη. Ο πελάτης φέρει επίσης την ευθύνη κάλυψης πρόσθετων τελών, φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές του με τρίτους και που πραγματοποιούνται μέσω των διακομιστών της Hostdog.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων (μόνο για Hosting: Shared, Reseller, VPS, Dedicated server)

Στην περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου που έχει συνάψει με τη Hostdog αλλά και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Η αίτηση ακύρωσης του συμβολαίου μπορεί να γίνει μόνο κατά το διάστημα των πρώτων 30 ημερών παροχής των υπηρεσιών ξεκινώντας από την ημέρα έναρξης του συμβολαίου. Εάν κατά το διάστημα αυτό ο πελάτης δεν εκδηλώσει την επιθυμία να διακόψει το συμβόλαιο που έχει συνάψει με τη Hostdog τότε θεωρείται ότι συναινεί σιωπηρά στη συνέχιση και ολοκλήρωση του. Εξάλλου, αίτηση που κατατίθεται μετά το πέρας των 30 ημερών θεωρείται μη έγκυρη ως ληξιπρόθεσμη και δε λαμβάνεται υπόψη.

Η Hostdog εφόσον κρίνει ότι η επιθυμία του πελάτη να διακόψει το συνεργασία είναι έγκαιρη, δεσμεύεται να του επιστρέψει ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Δεν είναι υποχρεωμένη όμως να επιστρέψει οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο έξοδο έχει κάνει ο πελάτης όπως για αγορά επιπλέον αποθηκευτικού χώρου, στατικής IP, SSL, πρόσθετες υπηρεσίες, εγκατάσταση και προμήθειες τρίτων. Οποιαδήποτε αθέτηση όρων του συμβολαίου κατά το διάστημα των 30 ημερών από την μεριά του πελάτη, δίνει στη Hostdog το δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων.

Ονόματα (Domain Names)

Όσον αφορά στην ονοματοδοσία ιστοσελίδων (Domain Name) η Hostdog ακολουθεί τους όρους και προϋποθέσεις που συγκεντρώνονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου του ΕΕΤΤ. Είναι ευθύνη του πελάτη να αναγνώσει, να κατανοήσει, να αποδεχθεί και να συμμορφωθεί με τον παραπάνω κανονισμό. Η μη αποδοχή και συμμόρφωση του κανονισμού του ΕΕΤΤ αποτελεί και μη συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ο πελάτης οφείλει επίσης να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΕΕΤΤ συχνά έτσι ώστε ενημερώνεται για οποιαδήποτε μεταβολή, ανανέωση ή τροποποίηση υποστεί ο κανονισμός.

Η ΕΕΤΤ εκτός των άλλων είναι και ο εθνικός ρυθμιστής αγοράς και δήλωσης ονομάτων διαδικτυακών χώρων. Συνεπώς είναι στη διακριτική της ευχέρεια να απορρίπτει αιτήσεις ονοματοδοσίας που κάνει ο πελάτης μέσω της Hostdog. Σαφώς και η Hostdog δεν ευθύνεται για την απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης ονοματοδοσίας χώρου από την ΕΕΤΤ. Η Hostdog προβαίνει στην αίτηση κατοχύρωσης ή ανανέωσης ονομάτων (domains) στην ΕΕΤΤ εφόσον επιβεβαιωθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης σας, όπως και για την εξόφληση της παραγγελίας σας. Συνεπώς δε φέρει καμία ευθύνη για τη περίπτωση που κάποιος τρίτος κατοχυρώσει πριν από εσάς ένα όνομα που σας ενδιαφέρει ή για την περίπτωση που δεν προλάβετε την προθεσμία ανανέωσης του ονόματος σας με συνέπεια να περάσει αυτό σε κάποιον τρίτο.

Διακοπή συμφωνητικού

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη ακύρωση του συμφωνητικού και κατά συνέπεια τη λήξη της συνεργασίας του με τη Hostdog. Δε δικαιούται ωστόσο να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή μέρους του που να αναλογεί στον υπολειπόμενο χρόνο του συμφωνητικού. Η Hostdog δικαιούται να αναστείλει, να διακόψει ή και να διαγράψει, τερματίσει, ακυρώσει υπηρεσίες που προσφέρει εφόσον ο πελάτης διατηρεί ανεξόφλητους λογαριασμούς ή παραβαίνει όρο(-υς) του παρόντος συμφωνητικού. Δεν ευθύνεται παρόλα αυτά για ενδεχόμενη απώλεια αρχείων και δεδομένων σε περίπτωση αναγκαστικής διαγραφής υπηρεσίας ή λογαριασμού. Η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) είναι υποχρέωση του πελάτη αποκλειστικά.

Εφόσον οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους η ανάκληση των υπηρεσιών και η επαναφορά των δεδομένων δε χρεώνεται επιπλέον. Η Hostdog δεν υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα των λογαριασμών μετά την λήξη τους. Σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν τη διακοπή της συνεργασίας και την ανάκτηση των δεδομένων τους μετά την λήξη αυτής, η Hostdog διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον χρέωσής τους.

Αποδοχή όρων χρήσης

Οι όροι χρήσης που θέτει η Hostdog συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συνθήκες. Η κατανόηση, αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους χρήσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και δρομολόγηση οποιασδήποτε συνεργασίας του πελάτη με τη Hostdog. Η αποδοχή των όρων από τον πελάτη δηλώνεται και πιστοποιείται με την "σημείωση" του πλαισίου/εικονιδίου που βρίσκεται στο τέλος του συμφωνητικού, η οποία θεωρείται ως υπογραφή σας στο κείμενο.

Η Hostdog παρέχει υπηρεσίες και λογισμικό τρίτων παραγόντων που θέτουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η αποδοχή αυτών εκ μέρους του πελάτη είναι υποχρεωτική και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύναψη της συνεργασίας του με τη Hostdog. Η υποστήριξη και οι εγγυήσεις που παρέχουν αυτοί οι παράγοντες ωστόσο δεν παρέχονται από τη Hostdog αλλά από τους ίδιους τους παράγοντες. Οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ του πελάτη και της Hostdog προφορική ή γραπτή αντικαθίσταται με το παρόν συμφωνητικό που είναι και το μοναδικό με νομική ισχύ και εγκυρότητα.

Μεταπώληση

Η μεταπώληση φιλοξενίας σε τρίτους επιτρέπεται μόνο στους πελάτες που διαθέτουν πακέτα μεταπώλησης Resellers ή φιλοξενίας VPS και Dedicated και όχι σε αυτούς που διαθέτουν πακέτα Shared Hosting. Η Hostdog δεν εμπλέκεται και ούτε φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε τρίτους μέσω των πακέτων μεταπώλησης φιλοξενίας. Υπεύθυνος για αυτές τις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που τις προσφέρει.

Μη διαθεσιμότητα δικτύου

Η διαθεσιμότητα του δικτύου, η μετάδοση και διανομή πληροφοριών και συνεπώς η υπηρεσία φιλοξενίας δεν είναι αδιάκοπες. Αυτό ενδεχομένως αν και σπανίως να έχει ως συνέπεια τη απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών. Αιτία μιας ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας δικτύου είναι η ειδική φύση του διαδικτύου (internet) και η υπερφόρτιση του. Η Hostdog δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη δυσλειτουργία του δικτύου και κάθε επακόλουθου της. Παρόλα αυτά η Hostdog φροντίζει για την ελαχιστοποίηση αυτού του ενδεχομένου διατηρώντας τις υπηρεσίες της στα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τόσο η ιστοσελίδα που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή όσο και το περιεχόμενο που είναι αναρτημένο σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, άρθρων, σχεδίων, υπηρεσιών) είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Hostdog. Η πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας, του περιεχόμενου και των σημάτων της έχουν πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο και προστατεύονται με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Συνεπώς, απαγορεύεται πάσης φύσης αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση, επανέκδοση, διανομή, μεταποίηση ή μεταπώληση του περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή και ενυπόγραφη άδεια της Hostdog. Η εμφάνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος των παραπάνω χρήσεων.