Ενημέρωση λογισμικού διακομιστών

Στις 10/10/2012 και ώρα 2.00 GMT + 2 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση του λογισμικού των διακομιστών που φιλοξενούν VPS. Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας θα πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση των διακομιστών. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.