Αναβάθμιση - Upgrade

Η προγραμματισμένη αναβάθμιση της περιοχής πελατών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Έγιναν βελτιώσεις τόσο σε θέματα ασφάλειας, όσο και σε θέματα ευχρηστίας και ευκολίας πλοήγησης.