χώρα για τον τρόπο πληρωμής

Virtuemart 1.1.x - τρόπος πληρωμής και χώρα

Κάτι που λείπει από το Joomla - Virtuemart είναι ο περιορισμός εμφάνισης τρόπου πληρωμής (πχ. στην αντικαταβολή) σε ορισμένες χώρες ή αλλιώς πως ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής να ορίζουμε συγκεκριμένη χώρας για την οποία αυτός θα είναι διαθέσιμος.

Παρακάτω με την επεξεργασία 3 μόνο αρχείων (είτε μέσω του file manager του panel που σας παρέχει η εταιρία web hosting είτε μέσω ftp) του virtemart θα εξηγήσουμε πως να προσθέσουμε την συγκεκριμένη λειτουργία.

Subscribe to RSS - χώρα για τον τρόπο πληρωμής