Αναβάθμιση PHP - PHP Upgrade

Στις 23-06-2009 θα γίνει αναβάθμιση της PHP.